Contact Tables

I edited my layout at Bigoo.ws, check out these Myspace Layouts!

Saturday, April 29, 2006

sino ako?

ako si beth, isang Pilipinang guro,
kasalukuyang nakikipagsapalaran sa Tsina.